Pensjons-forslag klart før jul

0Shares

Kristiansand kommune har nemlig sagt nei til å ta imot nye flyktninger før pensjonen er på plass.

Saken gjelder altså at eldre flyktninger sjelden kommer i jobb når de kommer til Norge. De blir dermed gående på sosialstønad, og dette oppleves som uverdig. En pensjon for denne gruppen er derfor ønskelig. Ved at eldre flyktninger går fra sosialhjelp til pensjon, slipper også kommunene utgiften.

– Vi er enige med Kristiansand i at det er behov for en pensjonsordning for denne gruppe. Men protestformen deres støtter vi ikke, sier Rise Brobakken.