Ny veileder om flyktninghelse

0Shares

Stor økning i antall asylsøkere og flyktninger, komplekse sykdomsbilder, utfordringer knyttet til oppfølging av torturerte personer, samt behov for å sette psykososiale problemstillinger på dagsorden, ligger bak når Sosial- og helsedirektoratet har revidert den tidligere veilederen fra 1993.

Veilederen, som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet, gir oppdatert informasjon om helsetjenestene som tilbys asylsøkere og flyktninger fra de ankommer landet til de er bosatt i en kommune.

Blant annet fremgår det at helseundersøkelsen i transittfasen i dag er begrenset til obligatorisk tuberkuloseundersøkelse og akutt helsehjelp.

Asylsøkeren/flyktningen får tilbud om ytterligere helseundersøkelser i statlig mottak eller når vedkommende er bosatt i en kommune.

– Det er viktig at asylsøkere og flyktninger mottar rett hjelp til riktig tid. Vi forventer at kommunene legger veilederen til grunn ved organisering og drift av helsetjenester til asylsøkere og flyktninger, sier divisjonsdirektør Bjørn Guldvog.

Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Revidert veileder om flyktninghelse