Det helhetlige flyktningperspektivet i mottaks- og integreringsarbeidet

0Shares

Hittil har det vært avholdt 2 forelesninger, med temaene Integrering i Norge: Lys i tunnelen? v/Manuela Ramin Osmundsen og Nettverksbygging for etnisk mangfold i arbeidslivet v/Rowena B. Teodocio.

Programmet videre:

Onsdag 29.10: Det helhetlige flyktningperspektivet i mottaks- og integreringsarbeidet v/ Nina Juell, prosjektleder, Flyktningrådets kompetansesenter

Onsdag 05.11: Cultural Identity Research with American Indians/Alaska Natives –Immigrants in Their Own Land v/ James Allen, Ph.D, Department of Psychology, University of Alaska