Norges første asylfengsel

0Shares

Der kan inntil 200 grunnløse og kriminelle asylsøkere bli låst inne i en gammel militærkaserne mens de venter på utsendelse fra Norge.

Treg utsendelse etter utvisningsvedtak har lenge vært en verkebyll for norske myndigheter. Ventetiden har mange asylsøkere benyttet til å stikke av.

– Nå vil vi forsøke å bli mer effektive. 223 mennesker blir knyttet til politiets nye spesialenhet, og i nært samarbeid med UDI vil vi arbeide med asylsaker i hele landet. At varetektsavdelingen, eller det såkalte asylfengslet, legges til Trandum er mest av praktiske grunner, siden den gamle militærleiren ligger nær hovedflyplassen på Gardermoen, sier Knut Holen til Romerikes Blad. Han er håndplukket som sjef for politiets sentrale utlendingsenhet (PSU).

Ifølge Holen er enheten bygd opp direkte under Politidirektoratet.

På Trandum blir det 200 varetektsplasser, hvor asylsøkere kan låses inne og sikres bak et høyt gjerde mens de venter på utsendelse. I disse dager skal det ansettes 30 sivile vakter som etter en opplæringsperiode får delvis politimyndighet.