For morsmålsundervisning – men bare for samer

0Shares

– Det er viktig å beholde det samiske språket og den samiske kulturen. I Nordreisa har vi også en samisk befolkning. Det blir helt galt dersom vi skal be dem glemme språket når de begynner på skolen, sier Karlsen til partiavisa Fremskritt.

Karlsen er første Frp-ordfører i Nord-Norge noensinne. Hans mål er å arbeide for et bedre samarbeid mellom den samiske og den norske befolkningen i kommunen og landsdelen.

Selv om Karlsen mener at den samiske delen av befolkningen skal få offentlig betalt morsmålsundervisning, unner han ikke barn fra andre minoriteter det samme.

– Vi kan ikke sammenligne samisk opplæring med morsmålsopplæring for innvandrere. Samene er født og oppvokst her, og samisk er en del av den norske kulturen. Da synes jeg vi bør legge til rette for at samene skal få holde på språket sitt, sier han i følge Kommunal Rapport.

I Frps partiprogram heter det at partiet ikke mener at morsmålsopplæring for minoriteter er et offentlig ansvar. Spriket mellom eget syn og partiets begrunner Karlsen slik:

– Dette er nok tuftet på innvandrere og asylsøkere og burde skrives mer konkret. Når partiet neste gang skal behandle programmet, får vi levere et forslag som presiserer dette.