Bør muslimske jenter få egen dusj?

0Shares

Ved Gerhard Schøning Skole i Midtbyen i Tronheim har jenter og gutter har gymtimer hver for seg etter ønske fra flere innvandrerjenter.

– Man er som regel svett etter gymtimen, og selvfølgelig vil vi dusje. Men med dagens situasjon kan vi ikke gjøre så mye med det, sier to elever.

I 1999 uttalte Utdanningsdepartementet at dusjing for elever i grunnskolen er frivillig ettersom det ikke finnes lover eller forskrifter som pålegger elevene å dusje. Ifølge departementets uttalelse bør elever som opplever dusjing på skolen som problematisk slippe dette for ikke å få skoledagen ødelagt.

– I garderobene er det lagt opp til at eksponering er uunngåelig. Er det nødvendig? Det er sikkert mange elever som ville foretrukket større privatliv, også norske, sopør lederen av Muslim Student Association in Trondheim (MSAT), Mohammad Azhar.

Studenten mener behovet for å dusje i fred avhenger av hvordan man tolker Koranen.

– Ifølge Koranen skal også gutter eksponere seg minimalt. Dette gjelder spesielt i forhold til det motsatte kjønn, men også i forhold til samme kjønn. Det har ingenting å si om det er muslimer eller ikke-muslimer i rommet, forklarer Azhar til Adresseavisen.

Enig

– Hvor nakne muslimske kvinner og menn tillater seg å være, avhenger av hvordan de tolker Koranen, sier religionsviter Turid Polfus.

– Det står i Koranen at ingen med vilje skal eksponere sin nakne kropp, eller se på andres nakenhet. Dermed får man en plikt til ikke å eksponere seg, sier Turid Polfus ved Religionsvitenskapelig institutt ved NTNU.