Mohamed blir tema i Stortinget

0Shares

Knut Storberget (Ap) tar opp spørsmålet med kommunalminister Erna Solberg i spørretimen onsdag. Han mener saken er prinsipiell og svært alvorlig.

— Solberg må vurdere om saken, der Mohamed har sittet i asylmottak i mer enn fire år, er i samsvar med barnekonvensjonen som Stortinget gjorde til norsk lov i vår. Spørsmålet er om Solberg vil gjøre noe i denne og tilsvarende saker, sier Storberget til Hamar Arbeiderblad.

— Vi ber kommunalministeren vurdere saken ut fra barnekonvensjonen. Det er mulig at Utlendingsmyndighetene har rett i forhold til norsk rett, men de kan umulig ha fulgt internasjonal rett. Barnekonvensjonen skal verne barn uansett hva voksne finner på, sier han.