Også Arendal protesterer mot å ta i mot flyktninger

0Shares

Harald Danielsen ber bystyret sende et brev til Regjeringen hvor dette blir presisert.

For neste år bør Arendal likevel ta imot 65 flyktninger, slik Utlendingsdirektoratet har bedt om, mener rådmannen.

Både Kristiansand og Lillesand har stilt seg negative til nye flyktninger hvis ikke den økonomiske situasjonen blir bedret.