Vil ikke forby ekteskap mellom søskenbarn

0Shares

Flertallet viser til at dette er en naturlig og vanlig mulighet de fleste land har.

Det slås fast at tvangsekteskap ikke skal aksepteres, men at dette må bekjempes på andre måter enn ved et forbud mot at søskenbarn gifter seg med hverandre.

Mindretallet på fire av de ti medlemmene mener det kan være gode grunner til å forby ekteskap mellom søskenbarn. SVs stortingsgruppe har tidligere sagt at spørsmålet må utredes nærmere. Mindretallet slutter seg til dette.

Utvalgsinnstillingen som ble debattert på partiets landsstyremøte fredag, legger stor vekt på å styrke innvandrerkvinnenes posisjon. Utvalget mener at kontantstøtten sementerer tradisjonelle kjønnsrollemønstre og holder kvinner som særlig trenger å bli kjent med samfunnet, hjemme.

Det anbefales at politisk kunnskap skal være en obligatorisk del av introduksjonsprogrammene. Utvalget har konsentrert seg om det kaller en politikk for integrering eller inkludering. Utlendings- og asylpolitikken har ikke vært tema i denne omgang.