Norsk næringsliv som støttespiller fo r demokr ati og menneskerettigheter

0Shares

Det norske råd for kurdernes rettigheter (RKR) inviterer til seminar om Iran 3. desember, klokken 0900-1300.

Stein Bredal, de Statoil-ansattes representant i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), Stortingsrepresentant Ågot Valle og Amnesty International vil si hva de mener om saken. Abdollah Hejab fra Kurdistans Folkekongress (KNK) vil gi en presentasjon av situasjonen i Iran i et historisk og nåtidig perspektiv.

Internasjonaliseringen av norsk næringsliv innebærer at en rekke norske selskaper er tilstede i land med grove menneske­ret­tig­hets­brudd og utbredt korrupsjon. Hvordan sørger selskapene for å være i stand til å møte denne type utfordringer og hvilken rolle kan de ha som støttespillere for demokrati og menneske­ret­tig­he­ter?

Iran er et land uten reell ytrings- og organisasjonsfrihet, hvor tortur er utbredt og opposisjonelle henrettes. Den kurdiske minoriteten i landet forfølges og kurdiske aktivister fengsles og drepes. Situasjonen i landet preges av vedvarende rivalise­ring mellom potensielt reformvillige krefter under ledelse av president Khatmani og de ultra-konservative deler av preste­skapet. Samtidig vokser misnøyen nedenfra i samfunnet, der sammen­støtene mellom demokratiforkjempende studenter bare er toppen av isfjellet.

TID: Onsdag 3. desember klokken 09.00 – 13.00
STED: Håndverkeren Konferansesenter i Oslo

Seminaret er gratis og åpent for alle

Påmeldingsfrist mandag 1. desember på telefon: 22 98 93 37 og epost: [email protected]

Mer informasjon: www.kurdistan.no

Kontaktperson: Helen Eckersberg