For dårlig tilbud til asylsøkere

0Shares

Rektor Runde Skarsten på Holet skule er frustrert over at de ikke kan gi asylsøkerbarna et godt nok tilbud.
I Hol i Hallingdal som har et stort mottak midt i bygda, er lærere og skoleledelse frustrerte fordi de ikke kan gi asylsøkerbarna skikkelig undervisning.

Mange aylsøkerbarn får ikke ordentlig undervisning fordi skolene mangler morsmålslærere.

– Vi har en asylsøkerpolitikk i dette landet som ikke godt nok ivaretar barns behov, sier Marianne Borgen i Redd Barna til NRK.

Regiondirektør Geir Halmrast i Utlendingsdirektoratet aviser at asylsøkerbarn får for dårlig undervisning. Halmrast mener kommunene må ha en pragmatisk holdning til asylsøkerne.