Id Mubarak feires i dag

0Shares

Id er et eksempel på det islamske synet på balansen mellom kropp og sjel og mellom dette livet og det neste livet (etter døden). Muslimene starter dagen med Id-bønnen der de takker og lovpriser Gud. Deretter har man fest fordi profeten Muhammad har oppfordret muslimene til å nyte Guds gaver av god mat, drikke og sosialt samvær.

Høytiden betyr nye klær, familiebesøk, gaver og god mat for mange muslimer i Norge.