Muslimsk jødehets for kontroversielt for EU

0Shares

Rapporten skal ha blitt bestilt med utgangspunkt i frykten for den europeiske anti-semittismens fremvekst. Sannsynligvis bekreftet rapporten mistanken.

En vesentlig del av grunnen til at EUs overvåkningsorgan for rasisme (EUMC)valgte å ikke offentliggjøre rapporten skal være frykt for å gi næring til anti-muslimske holdninger, skriver engelske Daily Telegraph.

Styret i European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) som holder til i den østerrikske hovedstaden Wien tok avgjørelse i februar, og ifølge Financial Times bekreftet styremedlemmer at det var en politisk avgjørelse.

EUMC-direktør Beate Winkler sa tidligere i år at anti-semittisme er på rask fremvekst særlig i land som Frankrike, Tyskland, Sverige og Nederland. Ifølge Financial Times har hun oppgitt flere grunner for at man likevel valgte å ikke publisere den 112-siders rapporten.

Ikke representativt

Undersøkelsene som lå til grunn for rapporten skal ha foregått i perioden mai-juni 2002, og man har senere kommet til at dataene som ble samlet inn ikke var representative blant annet fordi tidsrommet var for kort.
I tillegg skal der ha vært uenighet om definisjonen på anti-semittisme. Ifølge Dagbladet ville noen definere Israel-fiendtlighet som anti-semittisme, men dette ble altså ikke godtatt.

Ole Espersen som er jusprofessor i København og Danmarks representant i EUMC-styret beskriver rapporten som utilfredsstillende, og legger til at han synes anti-islamske oppfatninger også burde vært kartlagt.

I en svensk rapport som ble lagt fram tidligere i høst, heter det at jødefiendtligheten øker blant innvandrerungdom med røtter i muslimske land.