Kommune tjener penger på flyktninger

413Shares

I handlingsplanen for Hammerfest kommunene for perioden 2004-2007, kommer det fram at bosetting av asylsøkere og flyktninger er en god butikk.

Dersom de som er bosatt i kommunen fortsatt velger å bli i Hammerfest, vil inntektene bare til neste år bli på 7,26 millioner kroner, går det fram av regnskapet i handlingsplanen, skriver Finnmark Arbeiderblad.

Likevel er ikke kommunens totale utgifter for integreringsarbeidet på mer enn 3,45 millioner kroner. Dette vil si at kommunen neste år går med et overskudd på 3,8 millioner kroner.

De neste fire årene blir dette overskuddet til sammen 13,146 millioner kroner. Og da er ikke rammetilskudd og økte skatteinntekter tatt med. Heller ikke inntekter som tilfaller handelsstanden som følge av økt salg av varer og tjenester.

For flyktningkonsulent Torbjørn Pedersen og andre som jobber med innvandrere i Hammerfest er integrering derfor et viktig stikkord for at kommunen skal lykkes i sin bosettingspolitikk.

Pengene kommunen får i støtte går til flyktningetjenesten og andre fellesutgifter. Mens millionoverskuddet går rett inn i kommunekassen, og kan benyttes til veivedlikehold eller andre ting som kommer hele byens befolkning til gode.