Elev får ikke lov å sette opp teaterstykke mot rasisme

0Shares

Den 15 år gamle Bodø-jenta er elev i 10. klasse ved Hunstad ungdomsskole, og et av fagene hennes er kunst og håndverk. I høst spurte læreren hvilket prosjekt hun ville jobbe med.

– Jeg har lyst til å sette opp et skuespill, svarte Elaine.

– Da gjør du det, sa læreren, og Elaine satte i gang med skriving av manus.

Hun brukte flere uker på jobben som skulle bli manus til stykket «Pål & Fatima», en sammenblanding av «Romeo & Juliet» og «West Side Story».

Gjennomgangstema i stykket er rasisme, og sentralt står to rivaliserende gjenger. Den ene består av innvandrere, den andre av nynazister.

Banningen og slåssingen ble for sterk kost for ledelsen ved skolen, og de forlangte at Elaine skrev om stykket.

Rektor Dagfinn Krogh mener at saken rundt teaterstykket er en misforståelse, men det er ikke elev Elaine Morgan enig i.

– Hunstad ungdomsskole vil ikke nekte noen å sette opp et stykke om rasisme. Men teater og drama hører ikke inn under faget kunst og håndverk, sier rektor til Avisa Nordland.

Elevens mor, Lillian Morgan, reagerer på at andre elever får godkjent film som sitt prosjekt i kunst og håndverk. Hvordan kan det henge sammen?

– Film er tatt inn i læreplanen for kunst og håndverk som et annet kunstnerisk uttrykk. Men i et skuespill er det gjerne teksten som er hovedsaken. Drama hører derfor til litteraturfagene norsk og engelsk, sier Krog.

Det som i utgangspunktet skulle være et skoleprosjekt er nå uønsket ved Hunstad ungdomsskole.