Europeisk integreringspris til kontroversiell politiker

0Shares

– Årets prisvinner er en grensesprengende politiker. Hans arbeid har ikke
minst gitt beskyttelse til sårbare unge nydansker – og på sikt legger de
mange endringene som er gjort – også forholdene til rette for utvikling
av et velfungerende mulitetnisk demokrati, sier Informasjonleder i HRS, Hege Storhaug.

Fra pressemeldingen fra HRS:

“Det er særlig endringene i Danmarks familiegjenforeningspolitikk som
ligger til grunn for prisen. Danmark har innført en aldersgrense på 24
år for å kunne hente ektefelle fra områder utenfor EU til landet. Dette
alderskravet, kombinert med tilknytningskravet som sier at gjenforening
med ektefelle skal skje i det landet der paret har samlet størst
tilknytning, gir særlig unge nydansker optimal beskyttelse mot
transnasjonale tvangsekteskap. I tillegg har Haarder lagt klare
begrensninger på muligheten til å hente nært beslektede (søskenbarn og
tremenninger) gjennom nyetablering av ekteskap. Disse tiltakene anser
HRS som både feministiske og veien å gå for å få til en reell
integrering:

Vi kan ikke se at noe annet land i Europa er kommet lengre enn Danmark
hva gjelder å både rydde opp i forhold som er et demokrati uverdig, og
dermed også målrettet og effektivt arbeide for at alle skal ha de samme
menneskerettigheter og-plikter. Over hele Europa, har det utviklet seg
parallelle system – der nettopp rettigheter, plikter og levekår mer og
mer baseres på kulturelle og religiøse røtter.”

Danmark er kjent for å ha en restriktiv innvandringpolitkk og innvandrere stilles beinharde krav fra regjeringen. Flere lovendringer har skapt kraftige reaksjoner.

1. juli i fjor fratok regjeringen nyankomne flyktninger retten til normal sosialhjelp. I stedet innførte den starthjelpen, som er halvparten av vanlig sosialhjelp.

En del av starthjelpen består av «lønn», 11,80 kroner i timen minus skatt, for 12-14 timer språkundervisning og aktivisering i uka.

– Samtlige arbeidssøkende innvandrere må opp klokken sju, og de skal de dessuten slutte å fly til legen hele tiden.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kom i forbindelse med lanseringen av et program for høyere yrkesdeltakelse for innvandrere i Danmark.