Økt arbeidsløshet blant innvandrere

0Shares

Ikke-vestlige innvandrere fra land utenom Øst-Europa har fremdeles største økning i ledigheten, men nå opplever også innvandrere fra vestlige land et sprang i ledigheten, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den registrerte arbeidsløsheten blant innvandrer økte totalt fra 9,1 prosent i august i fjor til 11 prosent i august i år. Til sammenlikning steg den fra 3,5 prosent til 4, 3 prosent i hele befolkningen.

Innvandrere fra Afrika har høyest arbeidsløshet med over 20 prosent. Innvandre fra Asia ligger på 14,5 prosent, mens innvandrere fra Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika ligger så vidt under 12 prosent.

Nordiske innvandrere har lavest arbeidsløshet med 4,9 prosent. Innvandrere fra ellers i Vest-Europa har det siste året steget mer enn de nordiske og ligger nå på 5, 3 prosent. Ser vi på endringene i det absolutte tallene på arbeidsløse er det personer fra Vest-Europa, utenom Norden, som hadde største økning med 40 prosent.