Godkjenning av ingeniørutdanning for flyktninger

0Shares

NOKUT har fått midler fra Utdannings- og forskningsdepartementet for å gjennomføre et pilotprosjekt for å prøve ut et forslag til godkjenningsordning for flyktninger med mangelfull dokumentasjon. Ordningen består av to faser. Første fase er en kartlegging av utdanningsbakgrunn og andre fase er en faglig vurdering som gjøres ved en utdanningsinstitusjon i høyere utdanning.

Pilotprosjektet vil være begrenset til de to høgskolene og 30 personer med ingeniørutdanning som helt mangler utdanningsdokumenter eller kommer fra land der det er umulig å verifisere dokumentene (Afghanistan, Irak og Somalia). Kandidatene bør bo i rimelig nærhet til Narvik eller Oslo. Dersom prosjektet blir vellykket kan det være aktuelt å gjøre ordningen permanent for alle fag.

Det finnes mer informasjon om prosjektet på www.nokut.no både under nyheter og under utenlandsk utdanning.

Spørsmål angående prosjektet kan rettes til prosjektleder, Marit Egner i Seksjon for utenlandsk utdanning i NOKUT: tlf. 21 02 18 88, e-post [email protected]