Kristiansand tar likevel imot 170 flyktninger

0Shares

Så langt har politikerne sagt nei til flere flyktninger i protest mot at staten ikke har skaffet alle flyktningene en pensjonsordning.

Flere ganger har politikerne krevd at staten må gi en pensjonsordning til de eldre flyktningene som faller utenfor. De som i dag ikke oppfyler kravene til alderspensjon fra staten, er i henvist til sosialstønad. En ordning som både er nedverdigende for de det gjelder, men som også er svært kostbar for kommunen.

Nå arbeider staten med en ny ordning, i følge NRK.