Vil ha hjemmehjelp på anbud

0Shares

Kommunalministeren mener at eldre mennesker har rettmessig krav på å få dekket ulike behov for hjelp. Hun er overbevist om at hvis det kommer flere på banen, så finnes det mange nisjer å fylle. Det vil for eksempel bli stadig flere eldre innvandrere med behov for egen mat og pleie.

– Da holder ikke norske standardløsninger. Vi må respektere at muslimske menn ikke ønsker å bli vasket av kvinner. De bør ha rett til å velge å bli vasket og pleiet av menn, mener Solberg.

Hun understreker at selskaper som får drive hjemmehjelp må tilfredsstille krav til kvalitet og kompetanse. Tjenesten skal fortsatt være offentlig finansiert og kontrollert.

– Fritt brukervalg av hjemmetjenester handler om å gi eldre mennesker tilbake makten over sin egen hverdag, sa Solberg på LO Stats Gol-konferanse.

Erna Solberg bør heller satse mer på integrering av muslimske menn, i stedet for at pasienten skal stille krav til hvem som vasker og steller. Det mener sykepleier og muslim, Arshad Mahmood, ved Stovner hjemmesykepleie.

Han har aldri opplevd at muslimske menn ikke vil stelles av kvinner. 90 prosent av de Mahmood besøker i løpet av en kveld er norske. Han har sjeldent problemer med at pasientene reagerer på at han er mørk eller muslim