Norman positiv til økt arbeidsinnvandring

0Shares

Han er positivt at det vil komme flere innvandrere fra Øst- Europa til Norge for å jobbe når EU utvides neste år. Dette sa han i åpningstalen på en NHO-konferanse om EØS-utvidelsen og norsk arbeidsliv torsdag.

Norman mener Norge har behov for den nye arbeidskraften. Norman la i sitt innlegg vekt på at EØS-utvidelsen mot øst først og fremst er positiv for Norge, blant annet fordi det vil bli behov for mer arbeidskraft innenfor eldreomsorgen i framtiden.
I tillegg peker han på at østeuropeerne trenger jobbene for å overleve, og at dette derfor også handler om å utvise solidaritet.

På spørsmål fra Utrop om konsekvensene for dette for innvandrere som alllerede er i Norge viser Norman til introduksjonsordningen som tredde i kraft i år. Han mente økt satsing på integrasjon også var viktig får at innvandrere skal få jobb.

Per Sandberg (FrP) ønsket at Norge benyttet seg av retten til
overgangsordninger de første to årene.

Heikki Holmås (SV) ville ha strengere kontroll slik at arbeidsgivere ikke utnyttet arbeiderne. Han pekte på at ved ulovligheter er det arbeidere som ofte får konsekvenser mens arbeidsgiveren går fri. Minst 13 må ut av Norge

LO-sekretær Rita Lekang mentedagens
lovgiving ikke klarer å stanse tendensen til økt omfang av svart arbeid og sosial dumping i arbeidslivet.