“Dublin-mottak” i Hedmark?

0Shares

Uttryket “Dublin-mottak” stammer fra den såkalte Dublin-konvensjonen om behandling av søknader fra personer som søker asyl i flere land. Hensikten med konvensjonen er å få raskere saksbehandling slik at disse ikke blir værende i land etter land i lengre tid.

Konvensjonen skal også hjelpe til å avsløre “asyl-shoppere” som utnytter tregheter i saksbehandlingen i flere land. For tiden blir ca. 20 prosent av asylsøknadene i Norge behandlet etter Dublin-konvensjonen.

Det er Utlendingsdirektoratet som avgjør om det blir noe av planene til selskapet Norsk Mottaksdrift. Flere ordførere har de siste årene reagert på at kommunene har liten innvirkning på opprettelse og drift av asylsøkermottak. Stort sett er dette et forhold mellom UDI og det enkelte mottak.