Ny lov for å fremme økt likestilling i arbeidslivet

0Shares

De nye paragrafene vil gjøre det ulovlig for en bedrift å forkaste et lavt anbud fra en selvstendig næringsdrivende, med den begrunnelse at man ikke ønsker tjenester fra folk som er innvandrere eller muslimer.

Forslaget er fremsatt av Regjeringen på bakgrunn av et EU-direktiv om likebehandling i arbeidslivet. Det er ikke ventet stor politisk strid om endringene, som kan tre i kraft allerede første halvår i år, skriver Aftenposten.

De nye paragrafene skal videreføre og utvide kravene i dagens paragraf 55a i arbeidsmiljøloven. Den forbyr forskjellsbehandling ved utlysning og ansettelse på grunnlag av slike forhold som hudfarge, etnisk opprinnelse, homofili eller funksjonshemning.

Nå blir kravet om likebehandling utvidet fra bare å gjelde ansettelse, til å dreie seg om hele arbeidsforholdet – inkludert lønnsbetingelser, opplæring og forfremmelser. Dessuten skal det omfatte selvstendige næringsdrivende og innleide arbeidstagere, i tillegg til bedriftens egne ansatte.

Det nye lovforslaget innfører et forbud mot gjengjeldelser: arbeidsgiver skal ikke kunne “straffe” medarbeidere som har informert om ulovlig diskriminering