Prinsipper bak asylvedtak må avklares

0Shares

Regjeringen må få fortgang i arbeidet med å endre spillereglene på dette området, mener hun.

Utvisningssaken mot familien Singh, der den ene av foreldrene er fra Tsjetsjenia og den andre fra India, har vakt stor oppsikt.

-Familien vil få så store problemer i Russland og India at det vil være sterkt urimelig å gjennomføre utvisningsvedtaket. En gjennomføring av vedtaket vil føre til en familiesplittelse i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 8 og FN`s Barnekonvensjon art. 3 og art. 9. Resultatet er sterkt urimelig overfor familien.

– Singh-saken reiser etter min mening nye prinsipielle spørsmål. Det er imidlertid viktig å understreke av den konkrete saksbehandlingen av asylsøknader fortsatt skal ligge i UDI, avslutter Trine Skei Grande.