Flere nordmenn finner utenlandske ektefeller

0Shares

viser en tydelig trend i nordmenns giftemønstre. Hvert år inngås det langt flere ekteskap mellom norske og innvandrere enn det gjøres mellom to innvandrere.

Resultatene fra prosjektet som kartla ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge viser som følger:

Det ble i 1990 inngått 2 800 giftemål mellom en norsk ektefelle og en ektefelle med innvandrerbakgrunn.
Til sammenligning ble det inngått rundt 900 ekteskap mellom to innvandrere.
For hvert ekteskap mellom to innvandrere ble det altså inngått tre ekteskap mellom en norsk og en innvandrer
Fra 1990 til 2001 har det vært en fordobling av innvandrere i Norge. Og selv om det er registrert flere gifte par blant innvandrerbefolkningen enn ellers, ser man en særlig økning i ekteskap mellom norske menn og ikke-vestlige kvinner.

Det er da spesielt ekteskap med kvinner fra Asia og Øst-Europa som øker. Thailand, Russland og Filippinene ligger på topp.

Norske kvinner derimot finner som oftest menn fra vestlige land. Ekteskap med menn fra Danmark, Sverige og USA er mest vanlig.

I 2001 ble det inngått 2400 ekteskap mellom to innvandrere, mens det ble det ble feiret hele 4600 bryllup for en norsk og en innvandrer, viser tallene SSB presenterte fredag.

Les hele rapporten fra SSB: Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge