Asylbehandlingen av Irak-saker gjenopptas

0Shares

Behandlingen av disse sakene ble stoppet på grunn av den uavklarte situasjonen i Irak forut for krigen.

– Beslutningen om å gjenoppta behandlingen av disse sakene innebærer at vi fra nå vil foreta en ordinær individuell vurdering av beskyttelsesbehovet for hver enkelt søker, sier avdelingsdirektør Paula Tolonen i Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

Samtidig som behandlingen av Irak-sakene ble stoppet i februar 2003, ble plikten til å forlate Norge for personer med endelig avslag, midlertidig suspendert. Suspensjonen er nå opphevet og irakere med endelig avslag er igjen forpliktet til å forlate landet.

Irakere som har endelig avslag på asylsøknaden kan få støtte fra norske myndigheter til hjemreise. Siden krigen var over har rundt 100 irakere reist hjem fra Norge gjennom myndighetenes returprogram.

UDIs mener det ikke er store problemer forbundet med å få til disse hjemreisene til Irak.