Mangler ressurser for å satse på innvandrere i bibliotekene

0Shares

-Biblioteket er mye brukt av innvandrere, men det er en utfordring å følge opp med nok litteratur, sier biblioteksjef ved Kristiansand folkebibliotek Anne Kristin Undlien til Fedrelandsvennen.

Hun forteller at Kristiansand folkebibliotek har en god avis og tidsskriftsamling som ved siden av internett blir flittig brukt av innvandrergrupper. Men hun legger til at det er viktig å styrke det flerspråklige biblioteket på Deichmanske i Oslo for å kunne gi alle et bedre tilbud.

Ved Det flerspråklige bibliotek på Deichmanske i Oslo, forteller avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen at økningen av flyktninger og innvandrere skaper økt etterspørsel av litteratur. Og så lenge staten ikke følger opp med økte bevilgninger blir det vanskelig å gi innvandrere et godt nok tilbud.

– Vi prøver å skaffe litteratur for både voksne og barn. Mange familier kommer til Norge og det er viktig at det finnes litteratur på morsmålet, sier Nielsen, og presiserer at bibliotekene er en viktig faktor når det gjelder integrering.