Behandling av asylsøknader fra afghanere stilles i bero

0Shares

Det kom mer enn 2000 asylsøkere fra Afghanistan til Norge i 2003, nær tre ganger flere enn året før. Samtidig viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at antall nye afghanske asylsøkere i industrialiserte land i perioden januar til september 2003 ble halvert i forhold til samme periode året før, fra 20 488 i 2002 til 10 635 i 2003.

– Bakgrunnen for at vi vil gjennomgå vår praksis er at vi har en utvikling i Norge som er stikk motsatt av det øvrige europeiske land opplever. Basert på erfaringene fra en reise vi gjennomførte i Afghanistan i november og en kartlegging av praksis i andre europeiske land, vil vi vurdere om vi skal gjøre ytterligere endringer i vår praksis, sier avdelingsdirektør Paula Tolonen i UDI.

Mange afghanske asylsøkere har kommet til Norge etter å ha vært i andre land tidligere, enten på gjennomreise eller med status som asylsøkere. I 300 saker ble det sendt begjæringer om tilbaketakelse til andre europeiske land etter regelverket i Dublin-forordningen.

(Kilde: KRD)