Innvandrere mer utsatt for mobbing

0Shares

4,7 prosent av innvandrerbarna oppgir at de blir frosset ut, plaget eller ertet av medelever på skolen eller på skoleveien noen ganger i uken. Dette skriver Bergens Tidende.

3,1 prosent oppgir at de blir plaget en gang i uken. Det betyr at over ti prosent av innvandrerbarna blir mobbet en gang i uken eller oftere. Til sammenlikning blir vel seks prosent av barn med norske foreldre mobbet en gang i uken eller mer.

Tallene kommer frem i en landsrepresentativ undersøkelse som Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) presenterte i 2002.