Midlertidig arbeidstillatelse for Nord-Irakere

0Shares

Unntaket gjelder personer fra de kurdiske selvstyreområdene som tidligere har hatt ettårig tidsbegrenset oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening (de såkalte MUF – tillatelsene).

Unntaket er gjort på bakgrunn av at personene i denne kategorien i flere år har vært privat bosatt i kommunene og jobbet. Direktoratet finner derfor at disse kan innvilges midlertidig arbeidstillatelse for et kortere tidsrom frem til utreise. Det gis med dette mulighet for å ordne diverse praktiske anliggender rundt hjemreise (påmelding returprogram) og avvikling av opphold i Norge (salg av bopel, avvikling av banklån osv.)

Den midlertidige arbeidstillatelsen gis i medhold av utlendingsloven § 17 sjette ledd, jf utlendingsforskriften § 61 tredje ledd.

Tillatelsen kan kun gis dersom søkeren melder seg på myndighetenes returprogram ( se nedenfor) og har et konkret og dokumentert jobbtilbud. Den nye tillatelsens varighet blir lik den tid det tar for IOM å effektuere utreise (trolig 6-10 uker). Dersom søkeren melder seg av returprogrammet eller ikke reiser til fastsatt tid vil tillatelsen ikke lenger være gyldig og det vil heller ikke være mulig å få en ny tillatelse.

(Kilde: UDI)