Færre asylsøkere til Norge – mange asylmottak legges ned

0Shares

Prognosen for 2004 er at antallet asylsøkere vil falle med 10.000.

-Nedgangen vil føre til at flere asylmottak vil bli lagt lagt ned, på sikt kanskje inntil en tredel av mottakene, sier Nordby.

Han sier UDI forbereder seg på å gå flere runder med kommunene om dette, blant annet fordi UDI har erfart at nedleggelse av mottak gjerne “forårsaker sterkere protester og motstand fra kommunene enn etableringer av nye mottak gjør”.