Oppfordrer nordmenn til menneskesmugling

0Shares

-Til tross for at Norge er et av verdens rikeste land, har vi en av Europas mest restriktive asyllover. 98 % av asylsøknadene får avslag, mens kun en liten prosent i tillegg får opphold på humanitært grunnlag. Men selv dette er ikke strengt nok for norske politkere. Fra årsskiftet ble det innført ytterligere stramninger av asyllovgivningen. Med en stadig uthuling av rettssikkerheten og asylretten, fjerner de nye reglene den siste rest av individuell behandling i asylsaker, mener Blitz.

Blitz reagerer på 48-timers regelen, asylfengsel ved Tanum, asylbehandlingen basert på modell fra Nederland som nå sender 26 000 asylsøkere tilbake til deres hjemland.

-Norge har også innført en brutal utkastelsespolitikk fra asylmottakene for mennesker som har fått endelig avslag på søknaden. For å presse desperate mennesker til å forlate landet, blir de kastet på gaten og fratatt pengestønad, sosial og medisinsk hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet. Dette er en uverdig utpresningspolitikk som kun kan føre til sosiale og menneskelige tragedier, heter det i følge artikkelen på Blitz sine hjemmesider.