-Nødvendig med flerkulturell ledelse

0Shares

Statistikken for arbeidsledighet blant innvandrere kom i forrige uke, og den viser en fortsatt økning. Ved siste kvartal i fjor var 9,6 prosent innvandrere registrert arbeidsledige mot 8,6 prosent i 2002. Hele 80 prosent av de ledige innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land. Flere innvandrermenn enn kvinner er registrert arbeidsledige.

– Det er viktig å se at innvandrere jobber i tidvis vanskelige bransjer. Hotell-, restaurant og service er utsatt. Når kvinnene kommer bedre ut enn mennene, er det fordi det er flere av dem i stabile yrker som omsorgs- og pleieyrker, påpeker Rogstad til Vårt Land.