En av tre føler seg diskriminert av UDI

0Shares

Dette fremgår av en omfattende brukerundersøkelse som UDI gjennomførte i fjor høst, i følge NTB.

Deltagerne i undersøkelsen fikk spørsmål om de har tillit til UDIs saksbehandling og om de eventuelt føler at de har blitt forskjellsbehandlet på grunn av etnisk bakgrunn. På begge disse spørsmålene svarte rundt en tredjedel av de spurte at de enten har følt seg forskjellsbehandlet eller at de ikke har tillit til UDIs saksbehandling. Tilliten til UDIs saksbehandling er betydelig lavere blant dem som har fått avslag på en søknad enn blant de øvrige brukerne.

Tilbakemeldingene fra søkerne og andre brukere var omtrent som UDI ventet på forhånd. Flertallet av de spurte er tilfreds med informasjonen de får og måten de blir møtt på i direkte kontakt med UDI. Men samtidig er brukerne svært frustrerte over lange saksbehandlingstider og lang ventetid på telefon til UDI. Mange ønsker også mer kontakt med egen saksbehandler.

– En del av mistroen kan helt klart forklares med misnøye med avslag på en søknad om asyl eller oppholdstillatelse, sier assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen.

Hun sier at resultatet av undersøkelsen er nedslående lesning på flere områder, men lover at UDI vil jobbe hardt for å gi søkere og andre brukere bedre service i 2004.