Kirkens rolle i flyktninge- og asylsaker

0Shares

Det begynte med at UNE skrev et brev til biskopene i den norske kirke der de sa i fra om det de oppfattet som utidig innblanding konkrete asylsaker. I svarbrevet sier Bispemøtet seg uenig i kritikken fra UNE.

Biskopene ser det som sin rett og plikt å si i fra når det er fare for at menneskeverdet krenkes og den alminnelige rettsfølelse settes til side.

I brevet fra Bispemøtets preses, som ble sendt på mandag skriver biskop Finn Wagle:

«Ofte innebærer biskopenes rolle å artikulere den kritikk mot vedtak i enkelte asylsaker som reiser seg i det lokale miljø hvor de berørte asylantene lever. Slik kritikk fra «grasrota» kan nok i noen tilfeller være «følelsesbaserte meninger», for å bruke nemndas ord. Men den harme og kritikk som visse avgjørelser har utløst i lokalsamfunnene, kan også være et uttrykk for at folk flest kjenner at deres alminnelige rettsfølelse krenkes. Det er i så fall et forhold som både UNE og de politiske myndigheter gjør vel i å ta på alvor.»

Kirkeinfo melder at Biskop Finn Wagle skal sammen med generalsekretær Olav Fykse Tveit i Mellomkirkelig råd møte ledelsen i Utlendingsnemnda 19. april for å drøfte kirken rolle i flyktninge- og asylsaker videre.