Tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn

0Shares

Fra samme dato – 1. august 2004 – innføres et nytt øremerket tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritets­språklige barn i førskolealder.

Tilskuddet skal nyttes til språkstimuleringstiltak for minoritetsspråklige barn i barne­hager og for barn i førskolealder som ikke har barnehageplass.
Tilskuddet vil med andre ord ha et mye bredere formål enn tilskuddet til tospråklig assistanse. Tilskuddets innretning vil gi kommune­ne større fleksibilitet til å skreddersy tiltak ut fra lokale behov og ressurser, mener Barne- og familiedepartementet.

-Barnehagen er en sentral integrerings- og opplæringsarena Derfor skal tilskuddsordningen stimulere kommunene til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagen. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utformer helhet­lige tiltak på tvers av de ulike tjenestetilbudene.

Tilskuddet brukes til å styrke flerkulturell kompetanse for de ansatte, styrke informasjonen til foreldre, tilrettelegge for språkstimuleringstiltak for minoritetsspråklige barn som ikke har barnehageplass og til å etablere et godt samarbeid mellom tjenestene.