FrP er i mot hijab

0Shares

“Ved siden av å være et symbol på undertrykkelse av kvinner, skaper bruk av hijab unødige barrierer mellom unge sårbare mennesker, som kan tjene mye på kontakt og dialog. Det er et ganske påfallende paradoks, i hvert fall sett fra norsk side, at en relativt stor gruppe innvandrere synes å være ganske motvillige mot å integrere seg i det samfunnet de frivillig har valgt å bosette seg i, eller frivillig velger å bo i.”

“Akram tar fullstendig feil når han hevder at det er et spørsmål om religionsfrihet og minoriteters rettigheter. Religionsfrihet har vi i Norge og minoriteter har de samme rettigheter som nordmenn. Likhetsprinsippet tilsier imidlertid at minoriteter ikke bør ha flere rettigheter enn nordmenn, og vanlig norsk rettsoppfatning tilsier at rettighetene ikke omfatter frihetsberøvelse og undertrykkelse. Hvis man mener at det er riktig å låse unge kvinner inne eller påby dem å gå med plagg som symboliserer undertrykkelse av kvinner, har man ikke forstått grunnleggende verdier i det norske samfunn.”

Les hele artikkelen: Islam og paradokser