Trues til «frivillig» retur

0Shares

Kommunaldepartementet, ved politisk rådgiver Roger Iversen, skriver i Dagbladet 10. mars at «Norge tvangsreturnerer for øyeblikket ingen personer til Irak».

-Derimot har man utarbeidet en ordning med «frivillig» retur til Irak for personer med avslag på asyl. Frivillighet forutsetter imidlertid at det finnes alternativer, skriver Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS i et innlegg i Dagbladet.

-Hvis irakere med avslag på asyl avslår tilbudet om frivillig retur, blir de kastet ut av asylmottak og de nektes arbeidstillatelse. Det er hevet over enhver tvil at denne typen press går imot anbefalingene både fra FN og fra den irakiske administrasjonen, som ikke bare motsetter seg tvungen retur, men også sterkt fraråder enhver oppfordring til frivillig retur på dette tidspunkt, skriver han.

Han peker på at det å bli satt på gaten, uten mulighet til å livnære seg selv, er i så måte mer enn en oppfordring, det er en trussel. Mens Norge snakket varmt om FN-sporet i forbindelse med krigen mot Irak, har det åpenbart liten betydning nå, mener han.