Rasistiske ytringer kan bli forbudt

0Shares

Fredag la regjeringen frem forslag til en strengere rasismeparagraf. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt på Stortinget, kan man dømmes for rasistiske ytringer på åpen gate, på skolen, i idrettshaller og i private samtaler i offentlige rom. Det er bare i hjemmet paragrafen ikke skal kunne gjelde.

Regjeringen mener at en ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet bør gi rom for å skjerpe vernet mot rasistiske og andre hatefulle ytringer. Det skal være adgang til å straffe personer som utsetter andre for kvalifisert krenkende utsagn utenfor den private sfære, for eksempel på åpen gate, på skolen, i en idrettshall eller lignende. Skyldkravet i ”rasismeparagrafen” skal endres for å få mer effektivt vern av minoriteter. Regjeringen vil fremme forslag til lovendringer som følger opp dette.

Kampen mot rasisme vinnes ikke på denne måten, mener Ytringsfrihets-kommisjonsmedlem Helge Rønning.

– Jeg mener dette er et stort og problematisk felt de kommer inn på her. Kampen mot rasisme i vårt samfunn hadde stått seg bedre med en videre ramme, mener Rønning.

Kommisjonen ble nedsatt for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge. Den offentlige utredningen ble lagt frem i 1999. Kommisjonsmedlemmene var skeptisk til rasismeparagrafen allerede da.

– Vi var skeptiske til rasismeparagrafen slik den er, og nå blir den innskjerpet, sier Rønning.