Ti prosent har utenlandsk statsborgerskap i Oslo

0Shares


I alt er 26 prosent av de nesten 205.000 utenlandske statsborgerne i Norge bor i hovedstaden. For noen grupper er prosentdelen langt høyere; 73 prosent av de med pakistansk statsborgerskap og 59 prosent av srilankerne er bosatt i Oslo, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til sammenligning bor bare 9 prosent av statsborgerne fra Russland og Bosnia-Hercegovina i Oslo. Rogaland har mange briter, mens det er mange finner og russere i Finnmark.

Akershus har nest flest utenlandske statsborgere med 25.680 personer, 5,3 prosent av folkemengden. Lavest andel av utenlandske statsborgere finner vi i Nord-Trøndelag, med 2,1 prosent.