Jødisk museum i Oslo

0Shares

Tilskuddet går til planlegging av lokalene i den gamle synagogen i Calmeyers gate i Oslo og til planlegging og produksjon av en fast utstilling, melder ANB.

Prosjektet har som mål å samle og bevare gjenstander og minner som kan belyse jødenes historie og kultur i Norge. Det skal legges vekt på jødenes innvandring og integrasjon i det norske samfunnet fra 1851 frem til i dag.

Norsk kulturråd gir 400.000 kroner til utredning og planlegging av lokalene, som ble reist i 1920-21 og som trenger en omfattende rehabilitering før de kan brukes til museum.