Prosedyren i 48 timer

0Shares

Slik er prosedyren

Dag 1:

Politiets Utlendingsenhet og UDI

Asylsøkeren registreres hos Politiets Utlendingsenhet med foto og fingeravtrykk.

Deretter starter nedtellingen.

Utlendingsdirektoratets koordinator tar asylintervjuet og søkeren blir fraktet til Lierskogen mottak for overnatting.

Dag 2:


Advokat og avgjørelse

Asylsøkeren får treffe advokat. Sammen med en tolk går de gjennom asylintervjuet og retter opp eventuelle feil.

UDI fatter vedtak. To saksbehandlere som ikke har møtt asylsøkeren gjør vedtaket.

Advokaten forkynner vedtaket for søkeren.

Er vedtaket negativt, får advokaten to timer på å forberede eventuell klage, og så be om at søkeren får bli i landet til klagen er behandlet.

Klagen går tilbake til UDI. To timer senere får søkeren svar på om han får bli i landet til klagen er behandlet. Det normale er at søkere i hurtigprosessen blir sendt ut før klagen blir behandlet.

På slutten av dag to blir søker som har fått avslag fraktet til politiets lukkede internat på Trandum. Der blir de holdt innesperret til de kan sendes ut av landet.

Folk fra disse 50 landene blir automatisk sendt til den raske 48 timers prosedyren.

Land på 48 timers liste


Argentina, Australia, Barbados, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Danmark, Estland, Falklandsøyene, Finland, Frankrike, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Hellas, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Maldova, Monaco, Mongolia, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Vatikanstaten og Østerrike.

Se hele dokumentaren på NRK: Brennpunkt – 48 timer