-Skjerp rasismeparagrafen

0Shares

Gjennom mange år har betydningen av rasismeparagrafen blitt mer og mer uthult, ved at bestemmelsen ikke har blitt aktivt fulgt opp av politi og påtalemyndighet, ved at domstolene har blitt mer og mer liberale i sin akspet av rasistiske uttalelser, og ved at politikere ikke har hatt et stort nok fokus på problemet, fastslår SOS Rasisme i en pressemelding.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

Ytringsfrihet er en av de viktigste grunnsteinene i demokratiet. Å få si sin mening og å diskutere disse på en saklig måte er en menneskerett. Derimot er det ikke en rettighet å få spre løgn, hat og fordommer. Det er ikke demokrati å nedverdige andre mennesker. Den enes rett til å ytre seg kan ikke bety det samme som en plikt for en annen til å la seg forhåne.

Rasismeparagrafen ble skapt ut fra tanken om at ikke alle utsagn kan aksepteres i ytringsfrihetens navn. Samfunnet har rett, og plikt, til å forsvare de av sine medlemmer som blir utsatt for nedverdigelse, hat og forfølgelse fra enkelte ekstreme miljøer som ikke respekterer likeverd mellom mennesker. Det er derfor alvorlig når denne bestemmelsen ikke blir fulgt opp og håndhevet i praksis. I et samfunn der grupper av mennesker må leve i frykt for å bli nedverdighet og stigmatisert av løgner og hat fra rasister og nazister, kan det ikke finnes verken demokrati, likeverd eller nestekjærlighet!

SOS Rasisme krever at det gis et kraftig politisk signal om at samfunnet ikke ønsker eller aksepterer rasistiske og nazistiske ytringer i Norge. Vi mener at dette er den viktigste delen av den store debatten om ytringsfriheten som Stortinget skal behandle i løpet 2004. Samtidig forlanger vi at rasismeparagrafen skjerpes og gis et konkret innhold.