Stipend til minoritetsforfattere

0Shares

For å komme i betraktning ved stipendtildeling, bør søkeren kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til åndsverk av faglitterær karakter tilsvarende minst èn bok på minst 100 sider eget bidrag (det kan gir unntak fra regelen i enkelte tilfeller), som utgitt eller på annen liknende måte gjort tilgjengelig for allmennheten, i Norge eller i utlandet. Dokumentasjon på forfatterskap / oversettervirksomhet må sendes inn sammen med søknaden.

Stipend kan søkes for 1-6 måneder, og èn måned tilsvarende kr 22 000.

Søknadsfrist 3.mai 2004.03.30 (Poststemplet eller levert NFFs sekretariat senest denne datoen)


Søknaden skal sendes rekommandert.


Retningslinjer for stipendordningene kan fåes ved henvendelse til Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), Uranienborg veien 2, 0258 Oslo, tlf 22 12 11 40, www.nffo.no