Klager til UNE hjelper lite

0Shares

Året før, i 2002, fikk 2,5 prosent av klagerne medhold av UNE melder NTB.

Hovedandelen av klagene UNE behandler er klager på avgjørelsene for asylsøknader som er tatt av Utlendingsdirektoratet, UDI. Resten gjelder visum, arbeids- og oppholdstillatelse, familiegjenforening og andre saker etter utlendingsloven.

Tallene for 2003 tyder på at det er skjedd en viss justering etter at det har vært reist kritikk mot den norske praksisen i asylsaker, sier spesialrådgiver Vigdis Vevstad i Flyktningerådet til Klassekampen.

Blant annet har FNs høykommissær for flyktninger rettet en

advarende pekefinger på den norske behandlingen av asylsøkere.