Behandlingen av afghanske saker gjenopptas

0Shares

UDI mener generelt at afghanske søkere, som etter en individuell vurdering ikke har behov for beskyttelse, kan returnere til sikre områder i Afghanistan. Kabul blir nå regnet som et sikkert område, og søkere som ikke har et individuelt beskyttelsesbehov kan returnere dit.

– Dette vil medføre at flere afghanske asylsøknader blir avslått, sier avdelingsdirektør Paula Tolonen. Tolonen presiserer at alle asylsøknader vurderes individuelt i forhold til det søkeren forklarer og i forhold til hvordan situasjonen i Afghanistan endrer seg. UDI er særlig oppmerksom på at enkelte grupper kan være i en mer utsatt posisjon.

UDIs konklusjon om at søkere uten beskyttelsesbehov kan returnere trygt til Kabul er sammenfallende med konklusjoner gjort av UNHCR og myndigheter i andre europeiske land.

(Kilde: UDI)