Diskriminering i arbeidslivet

0Shares

I land som Frankrike, Spania og Storbritannia er bedriftene flinke til å slippe funksjonshemmete inn i arbeidslivet. Jobber blir tilrettelagt for rullestolbrukere og andre med fysisk handikap.

I Norge forsvinner tusenvis av funksjonshemmete hvert år ut av arbeidslivet, viser undersøkelsen som ble gjengitt i Dagens Næringsliv sist lørdag. 40 universiteter og handelshøyskoler i den vestlige verden er med på å lage den omfattende Cranfield-undersøkelsen som presenteres hvert fjerde år. I undersøkelsen svarer ledere i mer enn 6000 store bedrifter, etater og organisasjoner.