Ein halv million til innvandrarorganisasjonar

0Shares

Desse får tilskot:

I. Lokale innvandrarorganisasjonar:

1. Afrikansk Kulturformidling kr 10.000

2. Alliance Francaise kr 5.000

3. Association of Ghanaian in Hordaland kr 6.000

4. Bangladesh Association Bergen kr 7.000

5. Bangladesh Students Union kr 5.000

6. Bosnisk musikkgruppe ”Nostalgia” kr 4.000

7. Eelam Tamilene i Bergen og Hordaland kr 8.000

8. Ekteskaps og familieberikelse-forening for vietnamesere kr 6.000

9. Eritreisk Forening i Bergen kr 6.000

10.Flamenco Domingo kr 6.000

11.Hjelpende hender kr 6.000

12.Internasjonal Kulturklubb, Stord kr 14.000

13.Internasjonal Kvinnegruppe Bergen kr 20.000

14.Islamsk Kvinnegruppe kr 12.000

15.Kinesisk Forening Bergen kr 6.000

16.Kongolesisk Forening Bergen kr 5.000

17.Kurdisk Kulturforening Kvam kr 7.000

18.Kurdisk Kvinneforening kr 6.000

19.Maridadi (innvandrerkvinneorg.) kr 10.000

20.Multinasjonalt kvinnefellesskap kr 12.000

21.Oromiske Samband kr 6.000

22.Oromo Forbund Bergen kr 8.000

23.Pensjonistforeningen for Bosnia og Herzegovina kr 7.000

24.Polsk Barneklubb kr 7.000

25.Radio Tamil kr 20.000

26.Radio Voz Latina kr 35.000

27.Russian House kr 15.000

28.Somalisk Student Union kr 10.000

29.Tamilsk Barneskole Bergen kr 5.000

30.Tamilsk Kulturradio kr 6.000

31.Tamilsk Samordningsutvalg kr 9.000

32.Tamilsk Kvinneorganisasjon kr 8.000

33.Tsjekkisk og Slovakisk forening kr 11.000

34.Ugandans Association in Bergen kr 5.000

35.Vietnamesisk Velforening kr 8.000

36.Vietnamesisk Forening Os kr 5.000

37.Vietnamesisk Ungdomsråd kr 25.000

38.Voss Internasjonale Kvinneklubb kr 14.000

Sum kr 365.000

II: Tilskot til annan friviljug fleirkulturell verksemd i lokalsamfunn:

1.Bergen Internasjonale Kultursenter (fleirkulturelle musikkverkstader) kr 18.334

2.Bergen Internasjonale Kultursenter (trim for eldre innvandrarar) kr 18.333

3.Bergen Internasjonale Kultursenter(Kurdisk utstilling) kr 13.333

4.Internasjonale Kvinnegruppe Askøy kr 6.000

5.Bergen Røde Kors (Prosjekt Senior-norsk) kr 8.000

6. Bergen Røde Kors (Prosjekt Lørdagstreff) kr 6.000

7. Kristent Interkulturelt arbeid kr 19.000

8. Frivillighetssentralen Askøy kr 10.000

9. Verden i Bergen (Vestlandsheimen Ungdomsklubb) kr 10.000

10. CISV Bergen kr 11.000

11. Centre for Performing Arts kr 12.000

12. Tom Vissgren kr 11.000

Sum kr 143.000

2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordela resterande midlar kr 272.967.