Folkeavsteming om asylmottak

0Shares

Utlendingsdirektoratet planlegger en nasjonal transittleir i den nedlagte militærleiren i kommunen. Planene blir godt mottatt av politiske ledelsen, men innbyggerne er skeptiske.

Transittleiren er ventet å gi om lag 100 nye arbeidsplasser og den skal være forbeholdt asylsøkere som har fått, eller vil få avslag på søknadene sine.

Jan Erik Aadal, en av initiativtagerne til kravet om folkeavstemning, tror de fleste av dem som har skrevet under er motstandere av planene om asylsøkerleir i kommunen.

– Jeg er nokså sikker på at et stort flertall av underskriverne er motstander av planene, slik jeg er. Det vil komme sterke reaksjoner dersom kommunen ikke tar hver tredje stemmeberettigede på alvor, sier han til Fædrelandsvennen.