Kjemper for få flere flerkulturelle politimenn

0Shares

Politimester Bjørn Hareide uttalte i Fedrelandsvennen i går at politiet har for dårlig kunnskap om ulike etniske minoriteter. Noen av disse er også overrepresentert på kriminalstatistikken.

Hareide tror ansettelse av tjenestemenn med innvandrerbakgrunn ikke bare vil øke kompetansen i politiet, men også lette dialogen med de ulike grupperingene og sette politiet bedre i stand til å håndtere saker hvor fremmedkulturelle er involvert.

For noen få uker siden brakte vi et intervju med en innvandrerkvinne som har fått jobb som lærer ved Kvadraturen videregående skole. Selv med utdannelse her i landet har det vært vanskelig for henne å få lærerjobb. Hun fortalte at det er nesten umulig å komme inn i skolesystemet uten å være 100 prosent norsk.